MHD v Bratislave

Homepage

Presmerovanie MHD počas behu Devín - Bratislava

V nedeľu 15. apríla v čase od 8:00 do 13:00 sa uskutoční 65. ročník tradičného športového podujatia „Národný beh Devín - Bratislava“. Nevyhnutné uzávierky cestných komunikácií počas pretekov spôsobia obmedzenia individuálnej aj hromadnej dopravy. Trasa pretekov vedie po komunikáciách - Muránska, Kremeľská, Slovanské nábrežie, Devínska cesta, Botanická, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Nám. Ľ. Štúra a cez Vajanského nábr., čo spôsobí čiastočné obmedzenie autobusovej a električkovej dopravy. Na zabezpečenie obslužnosti mestských častí Karlova Ves a Dúbravka bude počas pretekov premávaťnáhradná autobusová linka X5. Podrobné informácie o prevádzke MHD v čase bežeckých pretekov nájdete v sekcii Aktuálne obmedzenia v MHD.

Presný časový rozpis uzavretých úsekov v čase pretekov:
·         od 08:30 do 10:45 bude obojsmerne uzavretý úsek Muránska, Kremeľská ulica, Devínska cesta po Riviéru
·         od 09:45 do 11:15 bude uzavretá Botanická ulica - jazdný pás smerom do mesta
·         od 09:45 do 11:30 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu v celej dĺžke od Mlynskej doliny po Nový most - jazdný pás smerom do mesta
·         od 10:00 h do 12:00 h nebude umožnené odbočenie z Nábrežia arm. gen. L. Svobodu doľava na Staromestskú ulicu
·         od 08:00 h do 13:00 h bude uzavreté obojsmerne Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie - vjazd bude povolený len pre autobusy prevážajúce pretekárov, Mostová, Jesenského (okrem električiek)

zdroj: www.dpb.sk
Žádné komentáře
 
Copyright © 2011 - 2012. Všetky práva sú vyhradené.