MHD v Bratislave

DPB a.s.

Výpravne:
výpravňa 1. DPA Trnávka 0259502519
výpravňa 2. DPA Trnávka 0259502539
výpravňa 3. DTPA Krasňany 0259503439
výpravňa 4. DPA Petržálka 0259504143
výpravňa 1. DTPE Jurajov dvor 0259502140
výpravňa 2. DTPE Krasňany 0259503429 
výpravňa T Hroboňova 0259504244
výpravňa T Trnávka 0259502429
Ostatné čísla:
Dopravný dispečing 0259505555
Energodispečing 0259506666

Vedenie spoločnosti:

 

Sekretariát predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa: tel. + 421 2 5950 1411, e-mail:sekretariat.gr@dpb.sk

Sekretariát podpredsedu predstavenstva a obchodného riaditeľa: tel. + 421 2 5950 1415, e-mail: or@dpb.sk

Riaditeľka ekonomického úseku: tel.  +421 2 5950 1420, e-mail: er@dpb.sk

Riaditeľ úseku prevádzky a techniky: tel.  +421 2 5950 1430, e-mail: dr@dpb.sk

Riaditeľ úseku dopravnej cesty: tel. +421 2 5950 3410, e-mail: sdc@dpb.sk

Riaditeľ divízie Elektrické dráhy: tel. +421 2 5950 3420, fax. +421 2 5950 3500, e-mail: eldrahy@dpb.sk

Riaditeľ divízie Autobusy: tel. +421 2 5950 2510, e-mail: autobusy@dpb.sk

Riaditeľ úseku služieb: tel. +421 2 5950 1550, e-mail: usi@dpb.sk

 

Pracoviská:


Vaše pripomienky k zmenám v organizovaní mestskej hromadnej dopravy: e-mail:  zmenymhd@dpb.sk

Vedúci odboru ľudských zdrojov: tel.  +421 2 5950 1440, e-mail: pr@dpb.sk

Oddelenie vnútropodnikovej kontroly - je vecne príslušné na vybavovanie sťažností: tel. +421 2 5950 1419, e-mail: vnutorna.kontrola@dpb.sk

Na zastávke chýba, alebo je poškodený cestovný poriadok: tel. +421 2 5950 1236, e-mail: zcp@dpb.sk

Informatika a koordinácia dopravy: tel. +421 2 5950 1438, e-mail: inf@dpb.sk

Prevádzkový odbor - dopravný dispečing: tel. +421 2 5296 7751, e-mail: dispecing@dpb.sk

Oddelenie prepravnej kontroly: tel. +421 2 5950 1576, e-mail: pk@dpb.sk

Poškodenie zastávky - tabuľa na cestovné poriadky, terčík, prístrešok ...: tel. +421 2 5950 2568, e-mail:puz@dpb.sk

Nefunkčný automat na cestovné lístky: tel. +421 2 5950 1476  (6h-14h), tel. +421 2 5296 7751 (14h-6h), e-mail:automaty@dpb.sk

Príjem objednávok na nákladnú dopravu: tel.  +421 2 5950  2562,

Zmluvné jazdy historickými vozidlami pre jednotlivcov aj skupiny: tel. +421 2 5950 1431, e-mail:historicka.elektricka@dpb.sk

Dopravno psychologické zariadenie - posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel: tel.  +421 2 5950 2494, tel. +421 2 5950 2495

Autoškola: tel. +421 2 5950 3480, e-mail: autoskola@dpb.sk

Zamestnanie - oddelenie personálnej práce, Vajnorská č. 1346 (vchod z Bojnickej ul.): tel. +421 2 5950 2121, tel. +421 2 5950 2234, tel. +421 2 5950 2248, tel. +421 2 5950 2323

Prevádzka trolejbusov: tel. +421 2 5950 4240, e-mail: trolejbusy@dpb.sk

Odbor tarifných služieb - odbyt cestovných lístkov: tel. +421 2 5950 1480, e-mail: ots@dpb.sk

Verejné obstarávanie: tel. +421 2 5950 1425, +421 2 5950 1426, +421 2 5950 1428, +421 2 5950 1429, e-mail:verejne.obstaravanie@dpb.sk

Materiálové zásobovanie: tel. +421 2 5950 2550, e-mail: mtz@dpb.sk

Vzdelávanie: tel.  +421 2 5950 3271, e-mail: vzdelavanie@dpb.sk

Správca internetovej stránky:  e-mail: web@dpb.sk

 

Ombudsman:
Ing. Soňa Ďurčová, e-mail: mediator@dpb.sk, tel.: +421 2 5950 1516, mobil: +421 903 680 227

 

Hovorkyňa:
Ing. Agáta Staneková - tel.: +421 911 103 170, e-mail: stanekova.agata@dpb.sk

 

Kontakt pre zadávateľa reklamy:

www.bigmedia.sk, e-mail: bigmedia@bigmedia.sk

Obchodný kontakt:
IČO:00 492 736
DIČ: 2020298786
IČ DPH: SK2020298786
Registrovaný: na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 607/B
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo bankového účtu: 48009 - 012 / 0200

 
Copyright © 2011 - 2012. Všetky práva sú vyhradené.