MHD v Bratislave

Obsluha PP - trolejbusy

1. Zasunúť dátovú kartu do PP v správnom smere (šípka na karte smeruje do PP)

2. Zapnutím príslušného tlačidla (poprípade kľúčika v spínacej skrinke) sa rozsvieti palubný počítač, zobrazí sa aktuálna verzia programu a z reproduktoruRDST sa ozve dvoj - pípnutie, ktoré značí že je zapnutá a na displeji palubného počítača sa zobrazí po cvhíli písmebo Z, čo značí že RDST je zapnutá. Až po tomto zobrazení  vodič zadá príslušné číslo linky, číslo poradia a číslo vodiča. Ak tento ukon ukončí, na displeji palubného počítača sa zobrazí písmeno P, toto písmeno značí, že je RDST príhlásená v systéme (na Dopravnom dispečingu.

3. Prihlásenie vodič vykoná zadaním čísla služby a osobnoho čísla do PP nasledovným spôsobom: 
-  stlačením na palubnom počítači tlačidlo 3
-  do šesťmiestnej kolonky zadaním linky, poradia a typ grafikonu posledné číslo a stlačením tlačidla potvrdiť.

 
Copyright © 2011 - 2012. Všetky práva sú vyhradené.