MHD v Bratislave

Trolejbusy

Škoda 14Tr

Škoda 14 Tr je typ československého trolejbusu. Vyrábaný v rokoch 1980 a 2003 v závode spoločnosti Škoda v Ostrově nad Ohří.

Škoda 14TrM

Škoda 14TrM je modernizovaná verzia československého trolejbusu 14Tr. Vyrábaný bol v polovici 90. rokov 20. storočia v závode spoločnosti Škoda v Ostrově nad Ohří.

Škoda 15Tr

Škoda 15Tr je typ československého dvojčlánkového trolejbusu s vysokou podlahou.Vyrábaný bol medzi rokmi 1988 až 2004 v závodě v Ostrově nad Ohří spoločnosti Škoda.

Škoda 15TrM

Škoda 15TrM je modernizovaná verzia československého dvojčlánkového trolejbusu Škoda 15Tr. Táto verzia bola vyrábaná od roku 1995 do roku 2004, kedy bol výrobní závod Škoda v Ostrově nad Ohřím uzatvorený. 

Škoda 21Tr

Škoda 21 Tr je model trolejbusu nízkopodlažnej koncepcie vyrábaného v českom závode v Ostrove nad Ohří spoločnosťou Škoda.

Škoda 25Tr

Škoda 25 Tr Irisbus je dvojčlánkový nízkopodlažný trolejbus. Je vyrábaný firmami Škoda a Irisbus.

 
Copyright © 2011 - 2012. Všetky práva sú vyhradené.